2004-12-14b Shakujii

Minolta DiMAGE Xt

2004-12-13d Shinjuku West

Minolta DiMAGE Xt

2004-12-12c Kichijoji

Minolta DiMAGE Xt

2004-12-11b Asaka

Nikon E5000+FC-E8

2004-12-10g Shinjuku Naitou-cho

Minolta DiMAGE Xt

2004-12-09d Yoyogi

Minolta DiMAGE Xt

2004-12-08e Shakujii

Minolta DiMAGE Xt

2004-12-07e Shinjuku West | Paradise

Minolta DiMAGE Xt

2004-12-06a Yoyogi

Minolta DiMAGE Xt

2004-12-02b Shakujii

Minolta DiMAGE Xt

2004-12-01d Kasumigaoka

Nikon E5000

2004-11-30a Shakujii

Nikon E5000